Lastbalancering ved opladning af elbil

Lastbalancering opladning af elbil

Hvad er lastbalancering?

Med lastbalancering ved opladning af elbil på parkeringspladser kan I undgå omkostningsfulde tilslutningsafgifter og nøjes med jeres allerede eksisterende forsyningsforhold til elnettet. Vi tilbyder en cloud-baseret lastbalancering som både er billig i etableringsomkostninger, og sparer jer mange penge på tilslutningsafgifter. 

Opladning af elbiler kræver meget strøm. Jo hurtigere bilen skal oplades, des mere strøm skal der bruges. Derfor kan det blive dyrt i tilslutningsafgift til elselskabet, hvis der ikke lastbalanceres således at strømforbruget bliver fordelt mellem bilerne i forhold til den tilgængelige forsyning.  

Lastbalancering (også kaldet load management system) justerer strømmen som leveres til bilerne afhængig af det samlede tilladte strømforbrug. Det vil sige, at jo flere biler der lader op, des lavere strøm leveres der til hver bil. Hvis nogle biler bliver færdige med at lade op før andre, opjusteres effekten til de resterende biler – dermed lastbalancering

Ring og hør mere om vores ladeløsning 

73 111 300

Statisk lastbalancering

Statisk lastbalancering ved opladning af elbil er, som navnet fortæller, en fast måde at allokere strøm til opladning af elbiler på. Den maksimale kapacitet i systemet er hard-coded, hvilket betyder at den er konstant. Dette medfører at opladningshastigheden for hver elbil sænkes jo flere elbiler der tilsluttes, når den maksimale kapacitet nåes.

Dynamisk lastbalancering

Dynamisk lastbalancering ved opladning af elbil er en vigtig del af optimal udnyttelse af den fulde forsyning.  Distributionen af ​​energi foregår dynamisk, og sørger for, at flere elbiler kan oplades hurtigt og effektivt, mens sikringer beskyttes mod overbelastning. Den overskydende forsyning, som er til rådighed i ejendommen udnyttes, og hele ladeløsningen kan dermed sænkes og øges i maksimal kapacitet. Dermed udnyttes der overskud, som er til rådighed i forsyningen. 

Overvågning af belastning

Vores system overvåger konstant belastningen i den pågældende ladeløsning, og kontrollerer at den tilladte mængde strøm ikke overstiges. Derfor vil systemet altid justere hvor meget effekt der leveres sammenlagt – og hvis der er ekstra effekt til rådighed, så øges effekten til de ladestandere som er igang med at oplade. 

Eksempel 1

63A til rådighed 
4 biler lader op
15,75A til rådighed for hver bil

Eksempel 2

63A til rådighed 
3 biler lader op
21A til rådighed for hver bil

Eksempel 3

63A til rådighed 
2 biler lader op
31,5A til rådighed for hver bil

Cloud-baseret ladeløsning

En cloud-baseret ladeløsning betyder at ladeløsningen er forbundet til et ekstern administrationsprogram trådløst. Dette program kan kontrollere alle ladepunkterne, fejldiagnosticere, opdatere, og sørge for lastbalanceringen fungerer korrekt samt mange flere funktionaliteter. Det er en uundværlig løsning for dig som skal have en ladestander eller en større ladeløsningen installeret.   

Hvad koster det?

Lastbalancering kan være dyrt at få implementeret hvis det pågældende firma ikke benytter sig af en cloud-baseret lastbalancering. Derfor kan priserne svinge meget, men det er vigtigt at tage højde for. 

Hos drivee koster en intelligent ladeløsning ikke mere i de samlede installationsomkostninger – det er en del af den samlede løsning. 

Ring og hør mere om vores ladeløsning 

73 111 300