Vi står for hele processen

producent

PROJEKTERING

Vi projekterer og skræddersyer jeres nye ladeløsning således, at den passer til jeres forsyningsforhold…

vedligeholdelse

INSTALLATION

… efterfølgende kommer vi med vores egne montører og installerer og monterer jeres ladeløsning…

opladning af elbil i sommerhus

ADMINISTRATION

… til sidst i processen sørger vi for vedvarende service og drift af jeres ladeløsning.

Projektering af ladeløsning

Vi er professionelle – og tilbyder alt i én løsning
En løsning til jeres behov

Vi projekterer en ladeløsning til jeres parkeringskælder, som opfylder jeres krav og behov. Vi rådgiver jer omkring den bedste løsning, og undersøger jeres forsyningsforhold hos netselskabet. 

Vi sørger for lastbalancering
Undgå overbelastning

Vi etablerer en ladeløsning, som tager højde for jeres aktuelle forsyningsforhold, således at hele bygningen ikke overbelastes. Det er utrolig vigtigt at tage højde for den tilladte belastning med enten statisk eller dynamisk lastbalancering. 

Ladestander til parkeringskælder
Infrastruktur til ladeløsning

Vi etablerer nye fremføringsveje
Nye føringsveje 

Når der etableres nye føringsveje til installationerne, i form af gitterbakker, kabelbakker, kabelstiger mm. er det vigtigt, at systemet bliver bygget ordentligt og efter gældende standarder. Danmark er overgået til den nye serie standard DS-60364, der omhandler elektriske installationer, hvor dette er et krav.

Vi tilbyder den bedste og mest kosteffektive løsning
Nye forsyningskabler

Vi benytter kosteffektive materialer, som gør jeres nye ladeløsning så økonomisk som muligt kombineret med højest mulig effekt. Vi etablerer udelukkende løsninger, hvor det er hurtigt og nemt at udvide med nye ladestationer.

Installation af ladeboks til parkeringskælder
Ladeboks til parkeringskælder

Vi tester hver ladestander i jeres parkeringskælder
Service og drift 

Når hele ladeløsningen er færdig-installeret sørger vi for, at alt virker som det skal. Derudover står vi for den efterfølgende drift af systemet.

Ring og få en snak

73 111 300

En strømpris, som følger elprisen
Variabel tariff

Oplad kun når det er billigst med drivee’s variable tariff. Strømprisen følger spot-priserne på elbørsen + et fast gebyr, og oplad ud fra den aktuelle dagspris. 

Se dit forbrug direkte i appen
Online adgang via app

Det er muligt at se ladestationen i realtid i drivee appen, hvor der er et komplet overblik over forbrug og mange konfigurationsmuligheder. 

drivee app til ladeboks
drivee ladebrik til start af opladning

Tilknyt en ladebrik til din profil
Start med ladebrik

Brugerne kan tilknytte en ladebrik til sin brugerprofil, og starte opladning via denne efterfølgende. Ladebrikken kan ligeledes benyttes på offentlige ladestationer ligeså vel som appen kan. 

Spørgsmål & svar

Nej, man kan ikke benytte flere forskellige operatører. Det skal derfor være den samme operatør og samme type ladeboks, som driver hele systemet. Det skyldes, at der er meget begrænsede forsyningsforhold i parkeringskældre, og det er ikke muligt at lastbalancere på tværs mellem operatører og forskellige type ladebokse.

Det skal derfor være den samme operatør, som driver alle ladepunkter i jeres parkeringskælder – og det er netop for at undgå overbelastning i bygningen og strømnedbrud.  

Faktureringen af beboerne foregår direkte i drivee appen, hvor den pågældende beboer betaler efter endt opladning. Alle ladepunkter fjernaflæses, og forbruget af den specifikke opladningssession definerer hvor meget beboeren skal betale. Det er derfor muligt at opnå en meget lav strømpris, og beboerne har ikke et dyrt fastpris-abonnement, som de betaler til hver måned.

Det er muligt at beboerne kan tilknytte en ladebrik til sin profil, således at ladebrikken blot skal scannes ved hver opladning. Herefter bliver beløbet automatisk trukket fra deres kreditkort. 

Ja, det er muligt at benytte drivee’s variable strømpris funktion, som indhenter SPOT-priserne på timebasis dag-for-dag. 

 

Der foreligger 2 muligheder for hvem der betaler for strømmen til elselskabet for hele ladeløsningen. 

Mulighed 1: I betaler selv for strømmen i foreningen. Det betyder, at I selv står som aftagere af elmåleren, og vi udbetaler blot indtægterne og elafgiften till jeres konto én gang i kvartalet. Fordelen er, at I selv kan fastsætte strømprisen. 

Mulighed 2: drivee betaler for strømmen til elselskabet og sørger blot for, at beboerne betaler den lavest mulige strømpris inkl. drivee gebyr. I denne løsning vil prisen pr. kWh blot følge elbørsen. Vi sørger ligeledes for at beboerne ikke betaler elafgift. 

Vi etablerer ofte fastfortrådede internetforbindelser eller WiFi forbindelser, som har langt højere driftsikkerhed. Det betyder, at vi altid har online forbindelse til ladestationerne i kælderen, og på den måde ikke overbelaster systemet fordi en gruppe af ladestationer pludselig har mistet forbindelse. Med fastfortrådede internetforbindelser kan vi ligeledes lastbalancere dynamisk hvilket er en meget stor fordel, når man ønsker at holde etableringsomkostninger nede.  

De fleste ejendomme, som har parkeringskældre, har ikke strøm nok til at forsyne en lynladestation. Derudover er bilerne ofte parkeret i kælderen over længere tid, hvorfor det ikke er nødvendigt med en lynladestation. En hurtiglader/lynlader skal som minimum forsynes med 150-250A, og den koster cirka 10 gange så meget som en normal AC ladeboks. 

Foreningen ejer selv infrastrukturen, og beboerne ejer selv ladeboksen. 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud