Vilkår & betingelser 

 

Generelle betingelser ved køb

Det fastsættes at nedenstående liste ikke er udtømmende, og at listen desuden kan udvides eller modificeres til på baggrund af et identificeret behov.   

§1. Pris

Købsprisen indeholder 25% moms, og den angivne købspris ved bestillingstidspunktet er gældende. Der tages forbehold for tastefejl og fejlinformation.

§2. Levering

Ved indgåelse af et abonnement leveres ladeboksen af vores aut. elinstallatør, med posten eller vores samarbejdspartnere. Hvordan leveringen foregår, er eksplicit defineret og beskrevet under det pågældende produkt.

§3. Betaling

Betalingen foregår via kreditkortbetaling online, og der sendes automatisk en faktura og ordrebekræftelse til kundens opgivne mail. 

§4. Installation af ladeboks

Kunden er forpligtet til at benytte sig af en autoriseret elinstallatør til installation af ladeboksen (enten drivee’s egne installatører eller en tredjepart) eller en af drivee’s samarbejdspartnere. Såfremt kunden ikke er til stede ved adressen på det aftalte installationstidspunkt, sender drivee en regning på den tabte arbejdstid jf. prislisten.  

§5. Fortrydelsesret

Drivee tilbyder 14-dages fortrydelsesret ved køb af produkter, som træder i kraft den dag kunden gennemfører betalingen.

Det skal dog noteres at efter en eventuel installation frafalder fortrydelsesretten. 

§6. Sikkerhed ved køb

drivee benytter QuickPay eller Stripe til håndtering af kreditkortbetalinger, og har samtidig SSL-Certifikat (Let’s encrypt) samt 3D-secure og secured by Nets, hvilket betyder at dine kreditkort oplysninger er sikkert beskyttet. 

§8. Vilkår for ladebrik

Ladebrikken kan anvendes til roaming og autorisation af opladning således at det offentlige ladenetværk, hvor der er tilsluttet et identifikationsmodul, kan benyttes. 

Kunden er til hver en tid ansvarlig for, at ladebrikken opbevares forsvarligt. Kunden er forpligtet til hurtigst muligt at kontakte drivee omkring en eventuel mistet ladebrik, hvorefter den vil blive slettet i vores system. 

Såfremt kunden har en ødelagt ladebrik skal denne returneres til drivee eller destrueres. Den ødelagte ladebrik ombyttes mod betaling jf. prislisten og sendes med posten. 

§10. Afgiftsrefusion 

drivee forbeholder sig retten til at stoppe tilbagebetaling af elafgiften såfremt den danske regering beslutter at udfase aftalen. Kunden kan hermed opsige abonnementet med virkning fra tidspunktet for afgiftsrefusionens bortfald. Opsigelsen kan først ske uden for gældende bindingsperiode (erhverv).

drivee søger afgiftsrefusion fra SKAT på baggrund af strømforbruget i ladeboksen.

Kunder med produkter, der indebærer refundering af elafgift, må kun anvende ladeboksen, når der betales fuld afgift af den strøm, som kunden bruger til at oplade elbilen med. Dette gælder både privat- og erhvervskunder.

Ved at tage produkter i brug, der indebærer udbetaling af refunderet elafgift, accepterer kunden de offentlige myndigheders til enhver tid gældende afgiftsmæssige regler og vilkår for at refundere elafgift.

drivee forbeholder sig retten til manuelt at ændre afgiftsrefusionsrapporter på baggrund af fejl.

§11. Online forbindelse 

Såfremt at mobilnetværket på den pågældende lokation for installation af ladeboks ikke er tilgængeligt eller at forbindelsen er så dårlig, at ladeboksen ikke kan modtage eller sende data, er det kundens ansvar at stille WiFi til rådighed. 

§12. Mailliste og kontakt til kunden

Kunden bliver automatisk tilmeldt nyheds- og informationslisten i forbindelse med udsendelse af mails omkring vigtige driftsinformationer og ændringer i vores politikker og vilkår. Ved køb eller indgåelse af abonnement accepterer kunden dette. drivee forbeholder sig også retten til at ringe kunden op telefonisk.

§13. Returnering 

drivee ApS 

Kattegatvej 45, 1. th.
2150 Nordhavn

CVR nr. 40790578

Prisliste

Alle priser er inklusiv moms

Abonnementsbetingelser privat ladeboks

Det fastsættes at nedenstående liste ikke er udtømmende, og at listen desuden kan udvides eller modificeres på baggrund af et identificeret behov. 

§1. Binding

Der er ingen bindingsperiode, og kunden ejer ladeboksen. Kunden kan til hver en tid opsige abonnementet.

§2. Levering

Ved indgåelse af et abonnement modtager kunden ladeboksen med posten eller leveres af installatøren. Vores aut. installatør eller en af vores samarbejdspartnere, kommer til adressen og installerer ladeboksen efter nærmere aftale.

§3. Betaling

Betalingen foregår automatisk hver måned via kreditkortbetaling online, og der sendes automatisk en faktura og ordrebekræftelse til kundens opgivne mail ved indgåelse af abonnementsaftalen. 

§4. Fortrydelsesret

drivee tilbyder 14 dages fortrydelsesret ved køb af produkter, som træder i kraft den dag kunden gennemfører købet.

Det skal dog noteres at efter en eventuel færdiggjort installation frafalder fortrydelsesretten, og købet/abonnementsaftalen er derved gennemført.  

§5. Sikkerhed ved månedlige betalinger

drivee benytter QuickPay eller Stripe til håndtering af kreditkortbetalinger, og har samtidig SSL-Certifikat (Let’s encrypt), 3D-secure og secured by Nets, hvilket betyder at dine kreditkort oplysninger er sikkert beskyttet.

§6. Månedlig ydelse

69,- DKK pr. måned inkl. moms. 

§7. Tilkøb 

Muligheder for tilkøb kan ses under den specifikke produkt-side.

§8. Skader og placering

Kunden hæfter for eventuelle skader, forringelse (udover normalt slid) og beskadigelse af ladeboksen. Desuden ved tyveri eller anden bortkomst er det kundens ansvar. drivee sørger for drift og vedligeholdelse af ladeboksen under abonnementsperioden, hvis der skulle ske en driftsfejl, som kunden ikke er skyld i – dette er en del af abonnementsaftalen. Ved driftsfejl som kræver udskiftning af ladeboksen sender drivee en ny ladeboks til kunden, hvorefter kunden står for at returnere den gamle ladeboks. Kunden står derfor selv for at frakoble og demontere den gamle ladeboks, og tilkoble og montere den nye ladeboks. drivee tilbyder fysisk at udskifte ladeboksen jf. prislisten.

Ladeboksen må ikke flyttes til anden adresse, åbnes eller omplaceres. Ligeledes må ID, QR-koder eller anden form for information på ladeboksen ikke fjernes.

§9. Ejendomsret 

Kunden har den fulde ejendomsret over ladeboksen.

§10. Geografi for abonnement

Abonnementsaftaler kan indgås med kunder hele Danmark. 

§11. Vilkår for standard-installation og pro-installation

Kunden accepterer ved køb de gældende vilkår for standard-installationen og pro-installationen ved køb af enten drivee standard ladeboks eller drivee pro ladeboks. Der kan derfor forekomme ekstraydelser undervejs i installationen.

§12. Indgåelse af abonnementsaftale

Kunden får automatisk disse vilkår og betingelser samt vilkår ved standardinstallation tilsendt via e-mail. Disse vilkår og betingelser accepteres ved køb. 

§13. Misligholdelse af abonnement

Hvis kunden misligholder abonnementet i form af manglende betalinger (væsentlig misligholdelse), forbeholder drivee sig retten til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning samt deaktivere ladeboksen.

§14. Opsigelse og demontering

Opsigelse er løbende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til drivee. 

§15. Overdragelse og salg af hus

Hvis kunden ønsker at overdrage abonnementet til tredjemand, kan dette gennemføres skriftligt (accept fra tredjemand). Det er kundens ansvar at overdrage abonnementet til eventuelt køber ved salg af huset. Såfremt tredjemand ikke ønsker at overtage abonnementet, skal abonnementet opsiges.

§16. Restbeløb

Kunden ejer ladeløsningen (installation og ladeboks) selv. Det vil sige, at der intet restbeløb er.

§17. Afgiftsrefusion

Kunden får refunderet 0,954 kr/kWh i afgiftsrefusion 4 gange årligt. 

Refusionen for de forbrugte kWh på ladeboksen vil blive opgjort d. 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. Der tages forbehold for ændringer i reglerne omkring afgiftsrefusionen fra staten. Refusionen sker maksimalt 1 måned efter opgørelsen til kundens opgivne bankkonto. 

§18. Dokumentation af strømforbrug

Dokumentationen sker automatisk via fjernaflæsning af ladeboksen.

§19. Geografi for installation

Ved indgåelse af abonnementsaftaler udenfor Sjælland skal kunden selv benytte og finde ekstern aut. installatør. drivee dækker ikke hele Danmark med egne installatører. Prisen på ladeboksen dækker derfor blot oprettelsesgebyret, hvilket indeholder klargøring og opsætning af ladeboksen til drivee’s system. Herefter sendes ladeboksen med posten hjem til kundens adresse. Den eksterne aut. installatør skal derfor blot tilkoble ladeboksen til strøm, hvorefter den er klar til brug med adgang gennem drivee’s app. drivee dækker ikke udgifterne, som kunden har i forbindelse med selve installationen.

§20. Returnering 

drivee ApS 

Kattegatvej 45, 1. th.
2150 Nordhavn

CVR nr. 40790578

Salgs- og leveringsbetingelser for erhverv

Nedenfor kan du læse salgs- og leveringsbetingelser gældende for din aftale med drivee. Disse vilkår er til en hver tid gældende for din aftale med drivee, og fremsendes sammen med ordrebekræftelsen.

Det fastsættes at nedenstående liste ikke er udtømmende, og at listen desuden kan udvides eller modificeres på baggrund af et identificeret behov blandt aftalens involverede parter.     

§1. Parterne

Salg- og leveringsbetingelsernes formål er at regulere parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser. Betingelserne omfatter derfor samtlige parter og har i forholdet mellem parterne forrang for mundtlige aftaler.

§2. Aftalegrundlag

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for aftaler mellem drivee og kunden. Betingelserne omfatter salg af ladeudstyr og ladeløsninger omhandlende ladeboks, ladestander, ladestation eller andet udstyr, og installation i forbindelse med køb af sådant udstyr.

Afvigelser fra aftalen skal ske skriftligt for at være gyldige – ellers har disse betingelser forrang. Det fremgår af det specifikke aftaledokument, som kunden underskriver ved indgåelse af aftale, hvad der specifikt er indgået aftale omkring.

§3. Tilbud og ordrebekræftelse

Kunden kan forud for ordrebekræftelsen afvise tilbuddet givet af drivee. Såfremt kunden har modtaget ordrebekræftelsen med de aftalte individuelle vilkår er aftalen gældende. Afviger ordrebekræftelsen fra de aftalte vilkår skal kunden indenfor 8 dage informere omkring dette. 

§4. Levering

Levering sker jævnfør specifik aftale omkring leveringstidspunktet og installationstidspunkt. Installationstidspunktet gives med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for drivee’s kontrol. drivee fastlægger på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang et leveringstidspunkt for de aftalte ydelser. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønsker. 

Abonnementet træder i kraft efter installation af ladeløsningen eller jf. specifik aftale. 

§5. Bestemmelser for ladestander/ladeboks og installation

Følgende vilkår gælder i forbindelse med ladeløsning

Installation

 • Kunden kan vælge tredjemand til installation af ladeløsningen. Såfremt denne løsning vælges, skal drivee verificere og certificere installationen efterfølgende. Dette bliver faktureret for normal arbejdstid. 
 • Installationen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder standarden DS-60364.
 • Det er kundens ansvar at undersøge, hvorvidt installationen kræver myndighedsgodkendelse. Denne godkendelser skal være indhentet af kunden forud for installationstidspunktet.
 • Kunden skal på forespørgsel oplyse om særlige forhold på ejendommen, der kan have betydning for installationsarbejdet og påvirke leveringstidspunktet for færdigmonteret ladeløsning.
 • Kunden accepterer at der eventuelt bores et hul i bygningen for at tilslutte ladeløsningen.
 • Godkendelse for installation af ladeløsning i foreningen/virksomheden/ejendommen skal være skriftligt til rådighed fra eventuel tredjemand.
 • Den eksisterende elinstallation har den nødvendige effekt til rådighed for at kunne levere forsyning til ladeløsningen. Såfremt dette ikke er tilfældet, undersøges muligheden for antal ampere til rådighed. Hermed forventes et tilslutningsgebyr.
 • Kunden eller en repræsentant skal være til stede på installationstidspunktet for at give adgang til nødvendige steder for installationen

drivee kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler, forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftalen som har med tredjemand at gøre. Leveringsumulighed eller skader, der kan henføres til, at de tekniske forudsætninger ovenfor ikke er til stede, kan drivee ligeledes ikke drages til ansvar for.

Ladestation/ladeboks

 • Kunden betaler for ladeløsningen og har derved den fulde ejendomsret over ladeløsningen (med mindre der indgås anden aftale herom)
 • Kunden må ikke lave indgreb i ladeboksen/ladestationerne eller påføre adaptere som ikke er godkendt af drivee. drivee kan stille krav til kunden at betale erstatning ved indgreb. 
 • Kunden må ikke fjerne ID-nummer, fabrikationsnummer eller andre informationer der står påført på ladeboksen,
 • Kunden har ansvar for ødelæggelse, forringelse ud over almindeligt slid og ælde, beskadigelse, bortkomst eller tyveri af ladeudstyret.

§6. Vilkår for ladebrik

Kunden får udleveret en eller flere ladebrikker pr. ladeport afhængig af abonnement. Ladebrikken kan ligeledes anvendes til roaming således at det offentlige ladenetværk, hvor der er tilsluttet et identifikationsmodul, kan benyttes. 

Kunden er til hver en tid ansvarlig for, at ladebrikken opbevares forsvarligt. Kunden er forpligtet til hurtigst muligt at kontakte drivee omkring en eventuel mistet ladebrik, hvorefter den vil blive slettet i vores systemet. 

Såfremt kunden har en ødelagt ladebrik skal denne returneres til drivee eller destrueres. Den ødelagte ladebrik ombyttes mod betaling jf. prislisten og sendes med posten. Kunden faktureres herfor.

§7. Vilkår for serviceaftale

Serviceaftalen omfatter drift og vedligeholdelsen af ladestanderne. Derudover sørger drivee 1 gang om året at komme forbi fysisk for at gennemføre test af samtlige ladestandere. Denne test kontrollerer korrekt funktionalitet af hele kundens ladeløsning (PRO abonnement). 

§8. Behandling af personoplysninger

Privatlivspolitik jf. følgende link. Herudover skal det tilføjes at de personoplysninger, som drivee behandler, består af almindelige personoplysninger, herunder navnet på kundens repræsentant, titel og repræsentantens e-mailadresse og telefonnummer hos kunden, CVR nummer og oplysninger om de af kundens valgte betalingsmidler.

§9. Tekniske ændringer og forstyrrelser

drivee kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer i forbindelse med ydelser og tjenester af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav. Dette kan betyde at opladning ikke er mulig i kortere perioder. Det tilstræbes at gøre opladningen tilgængelig igen hurtigst muligt for kunden. 

§10. Opgørelse over indtægter og udgifter

Der genereres automatisk en opgørelse over indtægter og udgifter som kunden enten modtager en faktura for (fra drivee) eller som kunden sender en faktura for (til drivee).

Opgørelsen indeholder en samlet oversigt over følgende:

 • Samlede indtægter på ladeløsning
 • Udgifter til drivee
 • Afgiftsrefusion

§11. Opsigelse og binding

Efter indgået aftale mellem kunden og drivee tilfalder kunden 24 måneder uopsigelighed af aftalen medmindre andet fremgår af aftalen. Herefter kan kunden opsige aftalen med 3 måneders varsel. 

§12. Misligholdelse

Hvis kunden misligholder abonnementet i form af manglende betalinger (væsentlig misligholdelse), forbeholder drivee sig retten til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

I forbindelse med anden form for misligholdelse af aftalen kan drivee opsige aftalen med 1 måneds varsel. Den eventuelle manglende betaling skal efter endt aftale stadig betales af kunden (inklusiv bindingsperiode). 

§13. Garanti

Købelovens regler gælder for køb af ladestandere, opladningskort og andet opladningsudstyr. 

§14. Ansvarsbegrænsning

 • drivee er ikke ansvarlig for produkter der ikke er købt gennem drivee selv. 
 • drivee er ikke ansvarlig for tab, fejl, nedbrud mm. der kan føres tilbage til tredjemand. Herunder netudbydere og eludbydere. 
 • drivee er ikke ansvarlig for brugerfejl 
 • drivee er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte tab, driftstab, avancetab, tab af omsætning eller produktion, tab af data, tab der kan henføres til manglende eller begrænset adgang til at anvende tjenesten, uanset om sådanne tab fremstår som direkte eller indirekte tab.
 • Såfremt en bruger ikke betaler sit forbrug af kWh kan drivee ikke stilles ansvarlig for at dække beløbet

§15. Overdragelse

Hvis kunden ønsker at overdrage ydelser, ladebrik eller andet til tredjemand kan dette gennemføres skriftligt (tredjemands accept). 

Det er kundens ansvar at overdrage abonnementet og aftalen til eventuelt køber ved salg af ejendommen/virksomheden. Såfremt tredjemand ikke ønsker at overtage abonnementet er det kundens ansvar at betale for den eventuelle resterende bindingsperiode.

§16. Ændringer

drivee forbeholder sig retten til at ændre priser, herunder abonnementspriser og prisen pr. kWh. 

Ændringer der er af væsentlig karakter af vilkår og priser til ugunst for kunden varsles forud herfor. Kunden bliver varslet minimum 1 måned før ændringerne via e-mail. 

Som kunde kan du i forbindelse med væsentlige ændringer, som beskrevet ovenfor, opsige aftalen med et varsel på mindst 14 dage til tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne. Herefter gælder de normale opsigelsesvilkår. 

Ændringer som er til fordel for kunden kan ændres uden varsel. Dog ændres gebyrer uden varsel. 

Alle ændringer kan ses på hjemmesiden: www.drivee.dk

§17. Kundeservice

Standard kundeservice kan kontaktes på telefon alle hverdage mellem 08-16. E-mails til kundeservice kan sendes i alle tidsrum og drivee bestræber sig på at svare indenfor rimelig tid. Skriftlige henvendelser via brev skal sendes til drivee’s adresse. Kundeservice kan ligeledes kontaktes, hvis kunden ønsker at klage. 

Udvidet kundeservice indeholder kontakt alle ugens dage mellem 07-22 (telefonisk eller mail). 

§18. Generelle betingelser

Generelle betingelser henvises til AB18 guiden for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder. 

§19. Fakturering af strømforbrug

Brugere af kundens ladeløsning som faktureres for deres strømforbrug betaler et minimumsbeløb svarende til 2,5 kr. pr transaktion. 

Transaktionsgebyret for fakturering af brugere er 2% – dette dækker drivee’s transaktionsgebyr til betalingsindløser. 

Omsætningen af hele ladeløsningen opgøres automatisk gennem drivee’s administrationsprogram.

§20. Afgiftsrefusion

Såfremt kunden betaler fuld afgift af den forbrugte strøm, refunderes 0,954 kr./kWh i afgiftsrefusion 4 gange årligt.

Refusionen for de forbrugte kWh på ladeboksen(e) bliver opgjort automatisk gennem drivee’s administrationsprogram.

Standard-installation af ladeboks

Nedenfor ses vilkårene for standard-installationen, som kunden accepterer ved køb af drivee standard ladeboks.

Standard-installationen indeholder:

 1. 7,5 meter kabel (5G4 mm2)
 2. Kombirelæ (20A)
 3. Boring af op til 2 huller i mur
 4. 3,5 montørtimer (á 550 kr. ekskl. moms)
 5. Installation, opsætning og test af ladeboks

Pro-installation af ladeboks

Nedenfor ses vilkårene for pro-installationen, som kunden accepterer ved køb af drivee pro ladeboks.

Pro-installationen indeholder:

 1. 15 meter kabel (5G6 mm2)
 2. Kombirelæ (20A)
 3. Boring af op til 2 huller i mur
 4. 5 montørtimer (á 550 kr. ekskl. moms)
 5. Installation, opsætning og test af ladeboks

Generelle forhold ved installation

Det fastsættes at nedenstående liste ikke er udtømmende, og at listen desuden kan udvides eller modificeres til enhver tid på baggrund af et identificeret behov blandt aftalens involverede parter.   

 1. For at fremføre ny installation fra gruppetavlen til ladeboksen udendørs accepterer kunden, at der bores hul i muren for at fremføre installation til ladeboksen. Standardinstallationen indeholder etablering af 1 gennemføring af facade.
 2. Den eksisterende elinstallation skal have en fungerende jord (virksom jordelektrode). Denne må ikke være over 100 ohm (elektrikeren kontrollerer dette). 
 3. Der skal være 3 faser til rådighed i huset (ellers skal vi gøres opmærksom på dette inden installation) og stikledningen samt stikledningssikringerne skal minimum være dimensioneret til 25A – ellers justeres ladeboksen til at levere mindre strøm såfremt det er nødvendigt.
 4. Kunden accepterer at installationskablet fremføres ad lettest tilgængelig vej fra boligtavle til ladeboks. 
 5. Den eksisterende elinstallation overholder gældende lovgivning /DS-60364. 
 6. I tilfælde af mangel på udvidelse i boligtavle, kan der forekomme en merpris på montering af selvstændig gruppetavle for kombiafbryder. 

Eksempler på omstændigheder, som kræver ekstra betaling:

 1. Hvis ladeboksen skal monteres vha, eksternt stillads (over 1,5 meter i højden)
 2. Hvis ladeboksen skal monteres på stolpe/stander/garage væk fra huset, hvor kablet samtidig skal graves ned (vi anbefaler at man selv grav 35cm dyb kabelrende). 
 3. Ladeboksen skal placeres længere væk end 7,5 eller 15 meter fra gruppetavlen. Hvis dette er tilfældet, faktureres kunden pr. meter kabel der fremføres ekstra + arbejdstimer. 
 4. Arbejdstid for montør overstiger 3,5 timer eller 5 timer inkl. kørsel.
 5. Jordelektroden har for stor modstand (over 100 ohm). 

 Andet kunden skal være opmærksom på ved installation:

 1. Kunden/eller eventuelle lejere skal sørge for fri adgang til gruppetavlen i huset. 
 2. Strømmen afbrydes kortvarigt undervejs i installationen. 
 3. Eventuelle ønsker omkring placering hos kunden forsøges at blive opfyldt.
 4. Bygningsreparationer som eventuel udbedring af maling, pudsning eller tapetsering skal kunden selv sørge for. 

Inden installationen kan påbegyndes, er det et krav at følgende er overholdt:

 1. Den eksisterende elinstallation skal overholde gældende lovgivning. 
 2. Der skal være plads til et kombirelæ i den eksisterende gruppetavle eller mulighed for at udvide. 
 3. Kunden accepterer at den elektriske installation til ladeboksen ikke benyttes til at forsyne andre brugsgenstande. Hvis kunden bruger installationen til andre formål, vil aftalen blive afbrudt og kunden vil blive faktureret for nedtagning af ladeboksen.
 4. Kunden bekræfter at pågældendes el-aftale er med fuld afgiftsbelagt strøm. Kunden bekræfter derved, at der ikke gøres brug af elvarmeordning eller afregning af VE-produktion (fx solceller) på samme aftagenummer.

*Normal arbejdstid: Alle hverdage 08-16

Download