Vilkår & betingelser 

 

Generelle betingelser ved køb

Det fastsættes at nedenstående liste ikke er udtømmende, og at listen desuden kan udvides eller modificeres til på baggrund af et identificeret behov.   

§1. Pris

Købsprisen indeholder 25% moms, og den angivne købspris ved bestillingstidspunktet er gældende. Der tages forbehold for tastefejl og fejlinformation.

§2. Levering

Ved indgåelse af et abonnement leveres ladeboksen af vores aut. elinstallatør, med posten eller vores samarbejdspartnere. Hvordan leveringen foregår, er eksplicit defineret og beskrevet under det pågældende produkt.

§3. Betaling

Betalingen foregår via kreditkortbetaling online, og der sendes automatisk en faktura og ordrebekræftelse til kundens opgivne mail. 

§4. Installation af ladeboks

Kunden er forpligtet til at benytte sig af en autoriseret elinstallatør til installation af ladeboksen (enten drivee’s egne installatører eller en tredjepart) eller en af drivee’s samarbejdspartnere. Såfremt kunden ikke er til stede ved adressen på det aftalte installationstidspunkt, sender drivee en regning på den tabte arbejdstid jf. prislisten.  

§5. Fortrydelsesret

drivee tilbyder 14-dages fortrydelsesret ved køb af produkter, som træder i kraft den dag kunden gennemfører betalingen.

Det skal dog noteres at efter en eventuel installation frafalder fortrydelsesretten. 

§6. Sikkerhed ved køb

drivee benytter QuickPay eller Stripe til håndtering af kreditkortbetalinger, og har samtidig SSL-Certifikat (Let’s encrypt) samt 3D-secure og secured by Nets, hvilket betyder at dine kreditkort oplysninger er sikkert beskyttet. 

§7. Vilkår for ladebrik

Ladebrikken kan anvendes til roaming og autorisation af opladning således at det offentlige ladenetværk, hvor der er tilsluttet et identifikationsmodul, kan benyttes. 

Kunden er til hver en tid ansvarlig for, at ladebrikken opbevares forsvarligt. Kunden er forpligtet til hurtigst muligt at kontakte drivee omkring en eventuel mistet ladebrik, hvorefter den vil blive slettet i vores system. 

Såfremt kunden har en ødelagt ladebrik skal denne returneres til drivee eller destrueres. Den ødelagte ladebrik ombyttes mod betaling jf. prislisten og sendes med posten. 

§8. Online forbindelse

Såfremt at mobilnetværket på den pågældende lokation for installation af ladeboks ikke er tilgængeligt eller at forbindelsen er så dårlig, at ladeboksen ikke kan modtage eller sende data, er det kundens ansvar at stille WiFi til rådighed. 

§9. Mailliste og kontakt til kunden

Kunden bliver automatisk tilmeldt nyheds- og informationslisten i forbindelse med udsendelse af mails omkring vigtige driftsinformationer og ændringer i vores politikker og vilkår. Ved køb eller indgåelse af abonnement accepterer kunden dette. drivee forbeholder sig også retten til at ringe kunden op telefonisk.

§10. Returnering 

drivee ApS 
Kattegatvej 45, 1. th.
2150 Nordhavn

CVR nr. 40790578

Prisliste

Alle priser er inklusiv moms

Abonnementsbetingelser privat ladeboks

Det fastsættes at nedenstående liste ikke er udtømmende, og at listen desuden kan udvides eller modificeres på baggrund af et identificeret behov. 

§1. Binding

Der er ingen bindingsperiode, og kunden ejer ladeboksen. Kunden kan til hver en tid opsige abonnementet.

§2. Levering

Ved indgåelse af et abonnement modtager kunden ladeboksen med posten eller leveres af installatøren. Vores aut. installatør eller en af vores samarbejdspartnere, kommer til adressen og installerer ladeboksen efter nærmere aftale.

§3. Betaling

Betalingen foregår automatisk hver måned via kreditkortbetaling online, og der sendes automatisk en faktura til kundens opgivne mail hver måned. 

§4. Fortrydelsesret

drivee tilbyder 14 dages fortrydelsesret ved køb af produkter, som træder i kraft den dag kunden gennemfører købet.

Det skal dog noteres at efter en eventuel færdiggjort installation frafalder fortrydelsesretten, og købet/abonnementsaftalen er derved gennemført.  

§5. Sikkerhed ved månedlige betalinger

drivee benytter QuickPay eller Stripe til håndtering af kreditkortbetalinger, og har samtidig SSL-Certifikat (Let’s encrypt), 3D-secure og secured by Nets, hvilket betyder at dine kreditkort oplysninger er sikkert beskyttet.

§6. Månedlig ydelse

Den månedlige ydelse ved serviceaftale: 29 kr. inkl. moms
Den månedlige ydelse ved tilbagebetaling af elafgift + serviceaftale: 69 kr. inkl. moms

§7. Kundeservice

Kunden kan gøre brug af kundeservice i følgende tidsinterval: Hverdage i tidsrummet 8.00 – 16.00

§8. Skader og placering

Kunden hæfter for eventuelle skader, forringelse (udover normalt slid) og beskadigelse af ladeboksen. Desuden ved tyveri eller anden bortkomst er det kundens ansvar. drivee sørger for drift og vedligeholdelse af ladeboksen under abonnementsperioden, hvis der skulle ske en driftsfejl, som kunden ikke er skyld i – dette er en del af serviceaftalen. Eventuelle problemer med køretøjet, strømmæssige eller hærværksmæssige nedbrud på ladeboksen, er ikke omfattet af aftalen.

Ved driftsfejl som kræver udskiftning af ladeboksen sender drivee en ny ladeboks til kunden, hvorefter kunden står for at returnere den gamle ladeboks. Kunden står derfor selv for at frakoble og demontere den gamle ladeboks, og tilkoble og montere den nye ladeboks – dette kaldes ombytningsservice. Arbejdet skal udføres af en aut. elinstallatør. drivee tilbyder fysisk at udskifte ladeboksen jf. prislisten.

drivee er ikke ansvarlig for forkert brug af ladeboksen.

Ladeboksen må ikke flyttes til anden adresse, åbnes eller omplaceres uden skriftligt samtykke med drivee. Ligeledes må ID, QR-koder eller anden form for information på ladeboksen ikke fjernes.

§9. Ejendomsret 

Kunden har den fulde ejendomsret over ladeboksen.

§10. Geografi for abonnement

Abonnementsaftaler kan indgås med kunder i hele Danmark.

§11. Vilkår for standard-installation og pro-installation

Kunden accepterer ved køb de gældende vilkår for standard-installationen og pro-installationen ved køb af enten drivee standard ladeboks eller drivee pro ladeboks. Der kan derfor forekomme ekstraydelser undervejs i installationen.

§12. Indgåelse af abonnementsaftale

Kunden accepterer automatisk disse vilkår og betingelser samt vilkår ved køb og indgåelse af abonnementsaftalen. 

§13. Misligholdelse af abonnement

Hvis kunden misligholder abonnementet i form af manglende betalinger (væsentlig misligholdelse), forbeholder drivee sig retten til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning samt deaktivere ladeboksen.

§14. Opsigelse

Opsigelsen er løbende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til drivee. 

§15. Overdragelse og salg af hus

Hvis kunden ønsker at overdrage abonnementet til tredjemand, kan dette gennemføres skriftligt (accept fra tredjemand). Det er kundens ansvar at overdrage abonnementet til eventuelt køber ved salg af huset. Såfremt tredjemand ikke ønsker at overtage abonnementet, skal abonnementet opsiges.

§16. Restbeløb

Kunden ejer ladeløsningen (installation og ladeboks) selv. Det vil sige, at der intet restbeløb er.

§17. Afgiftsrefusion

Refusionen for de forbrugte kWh på ladeboksen vil blive opgjort d. 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. Der tages forbehold for ændringer i reglerne omkring afgiftsrefusionen fra staten. Refusionen sker 1 måned efter opgørelsen til kundens opgivne bankkonto. 

Det er en forudsætning, at kunden ikke har andre aftaler om refusion af elafgift, eller selv har adgang til refusionen direkte ved SKAT. Kunden er forpligtet til skriftligt at give meddelelse til drivee forud for, at kunden opnår adgang til refusion direkte ved SKAT eller eksempelvis ved anvendelse af solcelleanlæg, jordvarme eller anden alternativ energikilde. En overtrædelse af dette vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af Aftalen der medfører, at drivee er berettiget til at ophæve aftalen og kræve erstatning for eventuelle lidte tab i den forbindelse.

drivee er berettiget til at ændre refusion af elafgift, såfremt der kommer ændringer til gældende lovgivning, eller fortolkning og praksis på området, som i dag giver anledning til refusion for elafgift.

Kunden er forpligtet til efter anmodning fra drivee at fremsende kundens elregning for en nærmere angiven periode.

Kunden giver samtykke til, at drivee kan levere følgende oplysninger til de relevante myndigheder efter anmodning:

 • Billeder af måler med forbrugsoplysninger.
 • Billeder af måler og ladeboksens opsætning.
 • Kopi af aftalen.
 • Kopi af kundens elregning, hvoraf det fremgår, om der betales afgift

§18. Dokumentation af strømforbrug 

Dokumentationen sker automatisk via fjernaflæsning af ladeboksen.

§19. Returnering 

drivee ApS 

Kattegatvej 45, 1. th.
2150 Nordhavn

CVR nr. 40790578

Standard-installation af ladeboks

Nedenfor ses vilkårene for standard-installationen, som kunden accepterer ved køb af drivee standard ladeboks.

Standard-installationen indeholder:

 1. 7,5 meter kabel (5G4 mm2)
 2. Kombirelæ (20A)
 3. Boring af op til 2 huller i mur
 4. 3,5 montørtimer (á 695 kr. inkl. moms)
 5. Installation, opsætning og test af ladeboks

Pro-installation af ladeboks

Nedenfor ses vilkårene for pro-installationen, som kunden accepterer ved køb af drivee pro ladeboks.

Pro-installationen indeholder:

 1. 15 meter kabel (5G6 mm2)
 2. Kombirelæ (20A)
 3. Boring af op til 2 huller i mur
 4. 5 montørtimer (á 695 kr. inkl. moms)
 5. Installation, opsætning og test af ladeboks

Generelle forhold ved installation

Det fastsættes at nedenstående liste ikke er udtømmende, og at listen desuden kan udvides eller modificeres til enhver tid på baggrund af et identificeret behov blandt aftalens involverede parter.   

 1. For at fremføre ny installation fra gruppetavlen til ladeboksen udendørs accepterer kunden, at der bores hul i muren for at fremføre installation til ladeboksen. Standardinstallationen indeholder etablering af 1 gennemføring af facade.
 2. Den eksisterende elinstallation skal have en fungerende jord (virksom jordelektrode). Denne må ikke være over 100 ohm (elektrikeren kontrollerer dette). 
 3. Der skal være 3 faser til rådighed i huset (ellers skal vi gøres opmærksom på dette inden installation) og stikledningen samt stikledningssikringerne skal minimum være dimensioneret til 25A – ellers justeres ladeboksen til at levere mindre strøm såfremt det er nødvendigt.
 4. Kunden accepterer at installationskablet fremføres ad lettest tilgængelig vej fra boligtavle til ladeboks. 
 5. Den eksisterende elinstallation overholder gældende lovgivning /DS-60364. 
 6. I tilfælde af mangel på udvidelse i boligtavle, kan der forekomme en merpris på montering af selvstændig gruppetavle for kombiafbryder. 

Eksempler på omstændigheder, som kræver ekstra betaling:

 1. Hvis ladeboksen skal monteres vha, eksternt stillads (over 1,5 meter i højden)
 2. Hvis ladeboksen skal monteres på stolpe/stander væk fra huset, hvor kablet samtidig skal graves ned. 
 3. Ladeboksen skal placeres længere væk end 7,5 eller 15 meter fra gruppetavlen. Hvis dette er tilfældet, faktureres kunden pr. meter kabel der fremføres ekstra + arbejdstimer. 
 4. Arbejdstid for montør overstiger 3,5 timer eller 5 timer inkl. kørsel.
 5. Jordelektroden har for stor modstand (over 100 ohm). 

 Andet kunden skal være opmærksom på ved installation:

 1. Kunden/eller eventuelle lejere skal sørge for fri adgang til gruppetavlen i huset. 
 2. Strømmen afbrydes kortvarigt undervejs i installationen. 
 3. Eventuelle ønsker omkring placering hos kunden forsøges at blive opfyldt.
 4. Bygningsreparationer som eventuel udbedring af maling, pudsning eller tapetsering skal kunden selv sørge for. 

Inden installationen kan påbegyndes, er det et krav at følgende er overholdt:

 1. Den eksisterende elinstallation skal overholde gældende lovgivning. 
 2. Der skal være plads til et kombirelæ i den eksisterende gruppetavle eller mulighed for at udvide. 
 3. Kunden accepterer at den elektriske installation til ladeboksen ikke benyttes til at forsyne andre brugsgenstande. Hvis kunden bruger installationen til andre formål, vil aftalen blive afbrudt og kunden vil blive faktureret for nedtagning af ladeboksen.
 4. Kunden bekræfter at pågældendes el-aftale er med fuld afgiftsbelagt strøm. Kunden bekræfter derved, at der ikke gøres brug af elvarmeordning eller afregning af VE-produktion (fx solceller) på samme aftagenummer.

*Normal arbejdstid: Alle hverdage 08-16

Download