How to charge

Choose your language and select a charger

Alfen TWIn 4XL

Autel MaxiCharger AC

Sådan starter du opladning

 1. Download drivee appen
 2. Opret en brugerprofil og tilføj kreditkort
 3. Find ladepunktet du står ved (scan QR koden på ladeboksen, indtast ID nummer manuelt eller find den under kortet i appen)
 4. Indsæt stikket i bilen
 5. Tryk på “start opladning” i appen
 6. Indsæt stikket i ladeboksen

Schneider Electric EV link

Sådan starter du opladning

 1. Download drivee appen
 2. Opret en brugerprofil og tilføj kreditkort
 3. Find ladepunktet du står ved (scan QR koden på ladeboksen, indtast ID nummer manuelt eller find den under kortet i appen)
 4. Indsæt stikket i bilen
 5. Tryk på “start opladning” i appen
 6. Indsæt stikket i ladeboksen
 7. Tryk på den GRØNNE knap på ladestationen

Alfen double 

Sådan starter du opladning

 1. Download drivee appen
 2. Opret en brugerprofil og tilføj kreditkort
 3. Find ladepunktet du står ved (scan QR koden på ladeboksen, indtast ID nummer manuelt eller find den under kortet i appen)
 4. Indsæt stikket i bilen
 5. Tryk på “start opladning” i appen
 6. Indsæt stikket i ladeboksen

Autel MaxiCharger DC

Sådan starter du opladning via drivee appen

 1. Download drivee appen
 2. Opret en brugerprofil og tilføj kreditkort
 3. Find ladepunktet du står ved (scan QR koden på ladeboksen, indtast ID nummer manuelt eller find den under kortet i appen)
 4. Indsæt stikket i bilen
 5. Tryk på “start opladning” i appen
 6. Indsæt stikket i ladeboksen

Sådan starter du opladning via betalingsterminalen

 1. Indsæt stikket i bilen
 2. Scan kreditkortet på betalingsterminale
 3. Vent på at opladningen påbegyndes
  OBS! Opladningen skal stoppes via bilen eller skærmen på ladestationen. Det nemmeste er at trykke stop opladning fra bilen. 

E-Novates PRO

Sådan starter du opladning

 1. Download drivee appen
 2. Opret en brugerprofil og tilføj kreditkort
 3. Find ladepunktet du står ved (scan QR koden på ladeboksen, indtast ID nummer manuelt eller find den under kortet i appen)
 4. Indsæt stikket i bilen
 5. Tryk på “start opladning” i appen
 6. Indsæt stikket i ladeboksen

Alfen single PRO

Sådan starter du opladning

 1. Download drivee appen
 2. Opret en brugerprofil og tilføj kreditkort
 3. Find ladepunktet du står ved (scan QR koden på ladeboksen, indtast ID nummer manuelt eller find den under kortet i appen)
 4. Indsæt stikket i bilen
 5. Tryk på “start opladning” i appen
 6. Indsæt stikket i ladeboksen

Siemens Sicharge AC22

Sådan starter du opladning

 1. Download drivee appen
 2. Opret en brugerprofil og tilføj kreditkort
 3. Find ladepunktet du står ved (scan QR koden på ladeboksen, indtast ID nummer manuelt eller find den under kortet i appen)
 4. Indsæt stikket i bilen
 5. Tryk på “start opladning” i appen
 6. Indsæt stikket i ladeboksen

Alfen single

Sådan starter du opladning

 1. Download drivee appen
 2. Opret en brugerprofil og tilføj kreditkort
 3. Find ladepunktet du står ved (scan QR koden på ladeboksen, indtast ID nummer manuelt eller find den under kortet i appen)
 4. Indsæt stikket i bilen
 5. Tryk på “start opladning” i appen
 6. Indsæt stikket i ladeboksen

Alfen TWIN

Sådan starter du opladning

 1. Download drivee appen
 2. Opret en brugerprofil og tilføj kreditkort
 3. Find ladepunktet du står ved (scan QR koden på ladeboksen, indtast ID nummer manuelt eller find den under kortet i appen)
 4. Indsæt stikket i bilen
 5. Tryk på “start opladning” i appen
 6. Indsæt stikket i ladeboksen
Alfen TWIn 4XL
Alfen TWIn 4XL

Autel MaxiCharger AC

How to start charging

 1. Download the drivee app
 2. Create a user and add credit card
 3. Find the charging point you are standing at (scan the QR code on the charging box, enter the ID number manually or find it under the map in the app)
 4. Insert the plug into the car
 5. Tap “start charging” in the app
 6. Insert the plug into the charging box

Schneider Electric EV link

How to start charging

 1. Download the drivee app
 2. Create a user and add credit card
 3. Find the charging point you are standing at (scan the QR code on the charging box, enter the ID number manually or find it under the map in the app)
 4. Insert the plug into the car
 5. Tap “start charging” in the app
 6. Insert the plug into the charging box
 7. Press the green button on the charging station

Alfen double 

How to start charging

 1. Download the drivee app
 2. Create a user and add credit card
 3. Find the charging point you are standing at (scan the QR code on the charging box, enter the ID number manually or find it under the map in the app)
 4. Insert the plug into the car
 5. Tap “start charging” in the app
 6. Insert the plug into the charging box

Autel MaxiCharger DC

How to start charging

 1. Download the drivee app
 2. Create a user and add credit card
 3. Find the charging point you are standing at (scan the QR code on the charging box, enter the ID number manually or find it under the map in the app)
 4. Insert the plug into the car
 5. Tap “start charging” in the app
 6. Insert the plug into the charging box

How to start charging via the payment terminal

 1. Insert the plug into the car
 2. Scan the credit card at payment the payment terminal
 3. Wait for charging to begin
 4. ATTENTION! Charging must be stopped via the car or the screen at the charging station. The easiest is to press stop charging from the car.

E-Novates PRO

How to start charging

 1. Download the drivee app
 2. Create a user and add credit card
 3. Find the charging point you are standing at (scan the QR code on the charging box, enter the ID number manually or find it under the map in the app)
 4. Insert the plug into the car
 5. Tap “start charging” in the app
 6. Insert the plug into the charging box

Alfen single PRO

How to start charging

 1. Download the drivee app
 2. Create a user and add credit card
 3. Find the charging point you are standing at (scan the QR code on the charging box, enter the ID number manually or find it under the map in the app)
 4. Insert the plug into the car
 5. Tap “start charging” in the app
 6. Insert the plug into the charging box

Siemens Sicharge AC22

How to start charging

 1. Download the drivee app
 2. Create a user and add credit card
 3. Find the charging point you are standing at (scan the QR code on the charging box, enter the ID number manually or find it under the map in the app)
 4. Insert the plug into the car
 5. Tap “start charging” in the app
 6. Insert the plug into the charging box

Alfen single

How to start charging

 1. Download the drivee app
 2. Create a user and add credit card
 3. Find the charging point you are standing at (scan the QR code on the charging box, enter the ID number manually or find it under the map in the app)
 4. Insert the plug into the car
 5. Tap “start charging” in the app
 6. Insert the plug into the charging box

Alfen TWIN

How to start charging

 1. Download the drivee app
 2. Create a user and add credit card
 3. Find the charging point you are standing at (scan the QR code on the charging box, enter the ID number manually or find it under the map in the app)
 4. Insert the plug into the car
 5. Tap “start charging” in the app
 6. Insert the plug into the charging box
Alfen TWIn 4XL
Alfen TWIn 4XL
Upload Image...

Autel MaxiCharger AC

So starten Sie den Ladevorgang

 1. Laden Sie die drivee-app herunter
 2. Erstellen Sie einen Benutzer und fügen Sie eine Kreditkarte hinzu
 3. Finden Sie den Ladepunkt, an dem Sie stehen (scannen Sie den QR-Code auf der Ladebox, geben Sie die ID-Nummer manuell ein oder finden Sie ihn unter der Karte in der App).
 4. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 5. Tippen Sie in der App auf „Laden starten“.
 6. Stecken Sie den Stecker in die Ladebox

Schneider Electric EV link

So starten Sie den Ladevorgang

 1. Laden Sie die drivee-app herunter
 2. Erstellen Sie einen Benutzer und fügen Sie eine Kreditkarte hinzu
 3. Finden Sie den Ladepunkt, an dem Sie stehen (scannen Sie den QR-Code auf der Ladebox, geben Sie die ID-Nummer manuell ein oder finden Sie ihn unter der Karte in der App).
 4. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 5. Tippen Sie in der App auf „Laden starten“.
 6. Stecken Sie den Stecker in die Ladebox
 7. Drücken Sie den grünen Knopf an der Ladestation

Alfen double 

So starten Sie den Ladevorgang

 1. Laden Sie die drivee-app herunter
 2. Erstellen Sie einen Benutzer und fügen Sie eine Kreditkarte hinzu
 3. Finden Sie den Ladepunkt, an dem Sie stehen (scannen Sie den QR-Code auf der Ladebox, geben Sie die ID-Nummer manuell ein oder finden Sie ihn unter der Karte in der App).
 4. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 5. Tippen Sie in der App auf „Laden starten“.
 6. Stecken Sie den Stecker in die Ladebox

Autel MaxiCharger DC

So starten Sie den Ladevorgang

 1. Laden Sie die drivee-app herunter
 2. Erstellen Sie einen Benutzer und fügen Sie eine Kreditkarte hinzu
 3. Finden Sie den Ladepunkt, an dem Sie stehen (scannen Sie den QR-Code auf der Ladebox, geben Sie die ID-Nummer manuell ein oder finden Sie ihn unter der Karte in der App).
 4. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 5. Tippen Sie in der App auf „Laden starten“.
 6. Stecken Sie den Stecker in die Ladebox

So starten Sie den Ladevorgang über das Zahlungsterminal

 1. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 2. Scannen Sie die Kreditkarte an Zahlungsterminals
 3. Warten Sie, bis der Ladevorgang beginnt
 4. AUFMERKSAMKEIT! Der Ladevorgang muss über das Auto oder den Bildschirm an der Ladestation gestoppt werden. Am einfachsten ist es, im Auto auf „Ladestopp“ zu drücken.

E-Novates PRO

So starten Sie den Ladevorgang

 1. Laden Sie die drivee-app herunter
 2. Erstellen Sie einen Benutzer und fügen Sie eine Kreditkarte hinzu
 3. Finden Sie den Ladepunkt, an dem Sie stehen (scannen Sie den QR-Code auf der Ladebox, geben Sie die ID-Nummer manuell ein oder finden Sie ihn unter der Karte in der App).
 4. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 5. Tippen Sie in der App auf „Laden starten“.
 6. Stecken Sie den Stecker in die Ladebox

Alfen single PRO

So starten Sie den Ladevorgang

 1. Laden Sie die drivee-app herunter
 2. Erstellen Sie einen Benutzer und fügen Sie eine Kreditkarte hinzu
 3. Finden Sie den Ladepunkt, an dem Sie stehen (scannen Sie den QR-Code auf der Ladebox, geben Sie die ID-Nummer manuell ein oder finden Sie ihn unter der Karte in der App).
 4. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 5. Tippen Sie in der App auf „Laden starten“.
 6. Stecken Sie den Stecker in die Ladebox

Siemens Sicharge AC22

So starten Sie den Ladevorgang

 1. Laden Sie die drivee-app herunter
 2. Erstellen Sie einen Benutzer und fügen Sie eine Kreditkarte hinzu
 3. Finden Sie den Ladepunkt, an dem Sie stehen (scannen Sie den QR-Code auf der Ladebox, geben Sie die ID-Nummer manuell ein oder finden Sie ihn unter der Karte in der App).
 4. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 5. Tippen Sie in der App auf „Laden starten“.
 6. Stecken Sie den Stecker in die Ladebox

Alfen single

So starten Sie den Ladevorgang

 1. Laden Sie die drivee-app herunter
 2. Erstellen Sie einen Benutzer und fügen Sie eine Kreditkarte hinzu
 3. Finden Sie den Ladepunkt, an dem Sie stehen (scannen Sie den QR-Code auf der Ladebox, geben Sie die ID-Nummer manuell ein oder finden Sie ihn unter der Karte in der App).
 4. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 5. Tippen Sie in der App auf „Laden starten“.
 6. Stecken Sie den Stecker in die Ladebox

Alfen TWIN

So starten Sie den Ladevorgang

 1. Laden Sie die drivee-app herunter
 2. Erstellen Sie einen Benutzer und fügen Sie eine Kreditkarte hinzu
 3. Finden Sie den Ladepunkt, an dem Sie stehen (scannen Sie den QR-Code auf der Ladebox, geben Sie die ID-Nummer manuell ein oder finden Sie ihn unter der Karte in der App).
 4. Stecken Sie den Stecker in das Auto
 5. Tippen Sie in der App auf „Laden starten“.
 6. Stecken Sie den Stecker in die Ladebox
Alfen TWIn 4XL