Hvad gør el-nettet ustabilt?

opladerstation

Fremtidige udfordringer 

I fremtiden vil vi støde på flere forskellige problemstillinger, der vil realiseres af lastændringer. Én blandt flere fremtidige årsager til øget belastning af el-nettet er implementering af elbiler og tilhørende opladerstationer i danskernes hverdag.

Øget belastning med potentielle hurtige lastændringer er bl.a. nogle af de konsekvenser opførslen af Teslas Supercharger stationer har på et el-system. Lad os tage et eksempel med implementering af Teslas ladestationer på Bornholm. Hvis der installeres 4 ladestationer i Bornholms 4 største byer, så vil det øge elforbruget på hele Bornholm med 14% hvis de er fuldt besat. Der tages her udgangspunkt i, at 1 supercharger station består af 20 opladere, svarende til 10 standere á 120 kW. Det vil sige, at implementering af 4 stationer maksimalt kan øge belastningen på Bornholm med 4,8 MW. 

Hvad påvirker stabiliteten i el-nettet?

Ved pludselige lastændringer vil el-nettet påvirkes til at blive mere ustabilt. Spændingen i et el-system påvirkes af ændringer i både forbrug og produktion – dette kan f.eks. være pludselige udfald i form af fejlscenarier, hvorefter systemet vil forsøge at genoprette spændingen. Hvis disse fejlscenarier forårsager, at spændingen når et punkt, hvor der ikke kan genetableres det krævede niveau, opleves der en længerevarende ustabilitet. Samme scenarie kan – som nævnt – også opleves ved pludselige belastningsændringer, som net-planlæggerne ikke var forberedt på. 

El-systemets stabilitet er begyndt i et større omfang at afhænge af spændingen, hvorfor dette ses som den største trussel for el-stabiliteten. Det vil altså have stor betydning for stabiliteten på Bornholms el-net, hvis 4 supercharger stationer blev installeret, da de vil kunne forårsage hurtige lastændringer på nettet. 

Det er interessant at kigge på spændingsstabilitet på Bornholm, fordi de er meget afhængige af forsyningen fra Sverige. Eftersom dette kabel ofte er ude af drift grundet skibe, der river det over, er det nødvendigt, at Bornholm er i stand til at være selvforsynende fejlsituationer. Samtidig er det spændende at kigge på, hvilken betydning en øget belastning på det Bornholmske net vil have under fejlsituationer. En øget belastning kræver en større effekt, og store generatorer, der skal levere denne effekt, tager lang tid at starte op. Derfor vil en øget belastning ændre nede-tiden på det bornholmske net, når en fejlsituation er opstået. Det er derfor hurtigt at drage konklusioner på hvilke konsekvenser nede-tiden har, i forhold til en øget belastning i form af fx opladerstationer til el-biler.

Små elbilladere i private hjem på 3,7kW eller 11kW har ikke ligeså stor betydning som Teslas supercharger stationer, men det er nogle udfordringer, som elleverandørerne skal være opmærksomme på. 

Kontakt os

Dette emne er blot skrevet af interessemæssige årsager, og hvis du har lyst til at diskutere yderligere omkring emnet, så kontakt mig endelig! Kontakt mig her, og lad os få en diskussion om grøn omstilling i Danmark eller andre spændende emner.